Б орислава Николаева Кацарова - родом от гр.Троян е здраво свързана с традициите на този край.
Откакто се помни се занимава с рисуване - предимно графика, а към иконите се обръща
сравнително късно - през 1997 г. - годината, на нейното приемане в ДТХ
(дружеството на троянските художници).
През следващата година получава наградата за иконопис на есенната обща изложба "Троян 98".
Участвува редовно в общите изложби както на ДТХ, така и в националната изложба на НХЗ,
която се провежда всяка година в с.Орешак.
През 1999г. открива I-вата си самостоятелна изложба. Това става възможно благодарение
на поканата на гражданско сдружение "Помощ за Троянския манастир"
на когото тя прави и първото дарение - икона на Христос.
Нейни произведения има както в частни колекции в България,
така и извън нея (Холандия, Германия, Гърция, Испания, Италия, Америка и др.)
Освен обект на продажба, нейните произведения на 2-пъти стават и обект на кражби.
Иконите биват изнесени от галерията - като вторият път това става на откриването на
Великденската изложба на ДТХ през април 2000 г.

Back